Τηλέφωνο
Victoria Turner - Interim Executive Director+44 7896241146
Ηλεκτρονική επικοινωνία
victoria@ionianenvironment.org
Αριθμός μητρώωου Ιδρύματος (Η.Β.)
1185925.