Ίδρυμα Περιβάλλοντος Ιονίων Νήσων

Our Vision

Το ΙΠΙΝ προσδοκά να γίνει ένα προσβάσιμο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σημείο συνάντησης σε τοπικό επίπεδο και μια πρωτοπόρα οργάνωση σε θέματα περιβάλλοντος στις Ιόνιες Νήσους και στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος του είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων από ιδιώτες και επιχειρήσεις που αγαπούν το Ιόνιο και ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πόροι που συγκεντρώνονται κατανέμονται κατά κύριο λόγο στην τοπική κοινωνία και σε διάφορες πρωτοβουλίες για το περιβάλλον με στόχο την ενδυνάμωσή τους. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο η τοπική κοινωνία όσο και οι εκάστοτε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα και να προωθήσουν δράσεις για την προστασία της φύσης με πολλαπλά οφέλη για τους τομείς της ανάκαμψης του φυσικού περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής προστασίας, της αειφόρου ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. 

 

  • Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον στα Ιόνια Νησιά

    περισσότερα
  • Φά' το πριν τα φάει!

    περισσότερα
  • Εβδομάδα Γνώσης και Δράσης για τα Απορρίμματα

    περισσότερα
Δείτε τα όλα

Τελευταία νέα

Δείτε τα όλα