Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανώσεις μπορούν να υποστηρίξουν το έργο μας.Εάν και εσείς επιθυμείτε να μας στηρίξετε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο victoria@ionianenvironment.org ή τηλεφωνικά στο +44 7896241146.

If you’d like to support us in any way, please contact