Εβδομάδα Γνώσης και Δράσης για τα Απορρίμματα

Παξοί- 1ο Πιλοτικό πρόγραμμα

Το πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο "Εβδομάδα Γνώσης και Δράσης για τα Απορρίμματα" (WAAW- Waste Awareness Action Week) είναι μια προσέγγιση που βασίζεται στην κοινότητα και στοχεύει να προάγει τη δια-γενεακή ευαισθητοποίηση, την κατανόηση και τη δράση για όλα τα κρίσιμα θέματα που σχετίζονται με την διάθεση υπερβολικού όγκου απορριμμάτων στα Ιόνια νησιά.  Στη διάρκεια πέντε συνεδριών (δύο ώρες κάθε μία), οι μαθητές θα εξετάσουν τις αιτίες και τις

Σύνοψη

  • Στη διάρκεια πέντε συνεδριών (δύο ώρες κάθε μία), οι μαθητές θα εξετάσουν τις αιτίες και τις συνέπειες της μη βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί τους και, με κριτικό τρόπο, θα διερευνήσουν πιο κατάλληλες λύσεις για τα θέματα αυτά
  • Το πρόγραμμα θα στοχεύει να καταλήξει σε δράση για την αλλαγή με σχολεία και κατοικίες με αποδοτικά απόβλητα και πιο αποτελεσματική χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. Η υποστήριξη θα προέλθει από το διδακτικό προσωπικό μέσα στο σχολείο μετά από λειτουργία του προγράμματος από τους επικεφαλής του Ιδρύματος Περιβάλλοντος Ιονίων Νήσων.
  • Μετά το βασικό μέρος που παρουσοάζεται στον ακόλουθο πίνακα, θα διοργανωθεί γιορτή για την τάξη που συμμετέχει, στη διάρκεια της οποίας θα γίνουν και παρουσιάσεις των συμπερασμάτων και των ιδεών των μαθητών.

 

Είμαστε τυχεροί που κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη πιλοτική εφαρμογή στο δημοτικό σχολείο Παξών, ένα σχολείο που όχι μόνο δραστηριοποιείται σχετικά, αλλά έχει κερδίσει και βραβεία για τις προσπάθειες προώθησης και δράσης για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και για την προστασία του περιβάλλοντος. Εκπαιδεύτρια και σχεδιάστρια του μαθήματος είναι η Βικτώρια Τέρνερ, μια έμπειρη δασκάλα γεωγραφίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία -έχοντας την οικογένειά της στο νησί- έχει επίσης γίνει Παξινή.