Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον στα Ιόνια Νησιά

Όλες οι επιστημονικές μελέτες συμφωνούν ότι η επόμενη δεκαετία είναι κρίσιμη για τη μετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη. Ο βαθμός στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση, εξαρτάται με τη σειρά του από τις αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα και από τις δράσεις που υλοποιούνται έως το 2030.

Οι αποφάσεις πρέπει να οδηγήσουν σε μετασχηματισμούς στην πολιτική και στις πρακτικές, ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η γεωργία, η ενέργεια και ο τουρισμός που έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στο φυσικό περιβάλλον των νησιών.

Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Από αυτή τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2021-2027, η Ελλάδα θα έχει στη διάθεσή της πόρους χρηματοδότησης ανάπτυξης για πρώτη φορά μετά την κορύφωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δεδομένης της ώθησης για ανάπτυξη, είναι πιθανό η επιλογή των στρατηγικών προτεραιοτήτων και έργων να ακολουθήσει μια πορεία ως συνήθως, παρά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια τέτοια επιλογή. Ένα τέτοιο σενάριο είναι πιθανό δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης ανάπτυξης και οι αρμόδιες αρχές σε όλα τα επίπεδα στερούνται γνώσης, κατανόησης και ικανότητας για το τεράστιο δυναμικό βιώσιμης ανάπτυξης. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η χώρα στο σύνολό της, κινδυνεύοει να χάσει την τελευταία ευκαιρία που διαθέτει για να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της ΕΕ για να μεταμορφώσει το αναπτυξιακό μοντέλο και να συμβάλει στην παγκόσμια ατζέντα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030.

Η συγκυρία των πολιτικών αλλαγών, σε επίπεδο ΕΕ, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, είναι η καταλληλότερη για την υποβολή προτάσεων που αφορούν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. Η νέα ηγεσία που ανέλαβε τα καθήκοντά της θα αναζητήσει ευκαιρίες για να αφήσει το δικό της σημάδι στα νέα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα που θα εμφανιστούν στα τέλη του 2020. Οι περιφερειακές αρχές, ειδικότερα, έχουν σημαντική ευελιξία να επιλέξουν τις δικές τους στρατηγικές προτεραιότητες και να προωθήσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις δικές τους περιοχές.

Σε ποιούς απευθύνεται το έργο;

Το έργο στοχεύει να υποστηρίξει τις αρμόδιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά την προσεχή προπαρασκευαστική φάση, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες ευκαιρίες και να ανοίξει το δρόμο για τα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο να ενταχθούν στην πορεία περιβαλλοντικής αειφορίας έως το 2030.

  • μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  • τοπικές κοινότητες

  • ΜΚΟ και τοπικοί σύλλογοι.

Παράλληλα, κατά την υλοποίηση του έργου, θα αναζητηθούν ευκαιρίες για την καλλιέργεια συνεργειών με αυτούς τους ενδιαφερόμενους που θα επηρεάσουν όχι μόνο τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της νέας περιόδου προγραμματισμού αλλά και την εφαρμογή και την παρακολούθησή του.

Το έργο εκτελείται με τη συνεργασία και την υποστήριξη των Cyclades Preservation Fund , και το Ίδρυμα Kαπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, μελετώντας επίσης στις περιοχές των Κυκλάδων και της Πελοποννήσου.