Αντίκτυπος Έργου: Mικρό Πράσινο Σημείο Σινιών

Τα νέα είναι καλά από την κοινωνική επιχείρηση ΣΙΝ.ΠΡΑΞΙ!

Παρά την οπισθοδρόμηση στις προσπάθειες λόγω πανδημίας, η επιχείρηση συλλέγει επαρκείς ποσότητες και καλής ποιότητας, που καθιστούν τις εργασίες της αποδοτικές. Μέχρι τις αρχές Απριλίου αυτά ήταν τα δεδομένα για τις ποσότητες που συλλέχθηκαν και σώθηκαν από τον ΧΥΤΑ:

  • Συνολικώς, είχαν συλλεχθεί μεταξύ 12-15 τόνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων μηνιαίως.
  • Από αυτά 3-4 τόνοι ανά μήνα ήσαν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Η επιδότηση που παρέχεται από την εταιρεία Electrocycle, η οποία τα ανακυκλώνει, παρέχει ικανό έσοδο. Ιδιαίτερα καλό έσοδο προέρχεται από συσκευές κλιματισμού, καθώς η Electrocycle πληρώνει 750 €/τόνο.
  • Από τα υπόλοιπα "κοινά αστικά απορρίμματα" περίπου το 30% είναι γυαλί και περίπου το 35% είναι χαρτόνι.
  • Συλλέγονται 100 στρώματα μηνιαίως (αυτό το ρεύμα αποτελεί μέρος συμφωνίας με τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας). Τον Απρίλιο -περίοδο ανακαίνισης για πολλές τουριστικές επιχειρήσεις- συγκεντρώθηκαν περίπου 180.
  • Το χαρτόνι έχει αυξηθεί σε ποσότητα ως αποτέλεσμα του καλού διαχωρισμού και της ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων, έτσι ώστε η SIN.RAXI να έχει νοικιάσει τώρα ένα κοντέινερ με συμπιεστή για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση για αυτό το ρεύμα (δείτε την τελευταία φωτογραφία παρακάτω).
  • Η ΣΙΝ.ΠΡΑΞΙ είναι σε θέση να πραγματοποιήσει καθαρά έσοδα ακόμη και τους χειμερινούς μήνες, κάτι αποτελεί θετικό νέο. Η επιχείρηση θα έχει σαφή άποψη σχετικά με τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών και την κερδοφορία το φθινόπωρο, αφού ολοκληρώσει ένα ολόκληρο έτος λειτουργίας.

 

Επόμενη ενημέρωση με περισσότερες λεπτομέρειες για τις ποσότητες απορριμμάτων που συλλέγονται θα γίνει γνωστή το φθινόπωρο, μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου.

Είναι σημαντικό ότι το Μικρό Πράσινο Σημείο που διευθύνεται από τη ΣΙΝ.ΠΡΑΞΙ είναι η πρώτη περίπτωση στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, όταν ένας δήμος συνεργάζεται επίσημα με μια κοινωνική επιχείρηση για καλή διαχείριση απορριμμάτων με σκοπό να συλλέγονται πολλά ξεχωριστά ρεύματα απορριμμάτων από μία επιχείρηση και σε μεγάλες ποσότητες ως μέρος μιας επίσημης συμφωνίας. Οι αριθμοί δείχνουν ότι είναι ήδη μια οικονομικά βιώσιμη επιχείρηση, δεδομένης της υποστήριξης του δήμου με έναν υπάλληλο. Αυτό δείχνει το δρόμο για άλλες πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επίλυση προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο!