Φά' το πριν τα φάει!

Νησιά: Ζάκυνθος, Λευκάδα

Το έργο έχει τρεις σαφείς στόχους:

  1. την καταπολέμηση των ξενικών ειδών «εισβολέων» της θάλασσας (IAS) μέσω της γαστρονομίας
  2. την ενημέρωση για το ζήτημα, συγκεκριμένα τα ξένα είδη εισβολείς της Ελλάδας και τα τοξικά και δηλητηριώδη ξενικά είδη
  3. την παρακολούθηση των ξενικών ειδών εισβολέων μέσω της επιστήμης των πολιτών, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση του περιγραφέα D2 στο πλαίσιο της Οδηγίας-πλαίσιο της Ε.Ε. για τη Θαλάσσια Στρατηγική (MSFD; EU 2017/848).

Υπόβαθρο

Το ‘Φά’ το πριν τα φάει’ είναι η εκστρατεία του οργανισμού θαλάσσιας προστσίας iSea για την προώθηση της κατανάλωσης συγκεκριμένων ξένων ειδών και την εισαγωγή τους σε καταστήματα και εστιατόρια, ξεκινώντας από τις τοπικές αγορές. Επιπλέον, θα εργανωθούν ενημερώσεις για το κοινό σχετικά με τα ξενικά είδη, ένα πρόγραμμα επιστημονικής εκπαίδευσης πολιτών σχετικά με την καταγραφή και την παρακολούθηση ξένων ειδών.

Καταπολέμηση των ξένων ειδών «εισβολέων» μέσω της γαστρονομίας!

Η βιολογική ρύπανση κατατάσσεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη απειλή για τη βιοποικιλότητα στο θαλάσσιο περιβάλλον και είναι υπεύθυνη για την απώλεια της βιοποικιλότητας και οικοσυστημικών υπηρεσιών. Από όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα που έχουν αλλάξει από την εισβολή, η Ανατολική Μεσόγειος Θάλασσα υπέστη τις πιο έντονες και εξαιρετικά γρήγορες αλλαγές παγκοσμίως, οι οποίες ενισχύονται από κλιματικές αλλαγές και άλλους ανθρωπογενείς παράγοντες. Παρά τις οικολογικές συνέπειες, τα χωροκατακτητικά ξένα είδη έχουν οικονομικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες με επιπτώσεις στην εμπορική αλιεία και τον τουρισμό, καθώς ορισμένα από τα είδη είναι τοξικά και δηλητηριώδη. Τα κύρια είδη που θα αντιμετωπιστούν είναι: λεοντόψαρο, λαγοκέφαλος, γερμανός, μπλε καβούρι του Ατλαντικού.

Στόχοι και προσέγγιση

Αυτό το έργο θα ακολουθήσει προσέγγιση με πολλές πτυχές. Πρώτον, θα προωθήσει την κατανάλωση επιλεγμένων ξένων ειών εισβολέων με στόχο την εισαγωγή τους στις τοπικές αγορές θαλασσινών και τον κλάδο της διατροφής με θαλασσινά είδη. Στη συνέχεια, το έργο θα ασχοληθεί με την ευαισθητοποίηση των τοπικών ενδιαφερομένων (επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, δύτες, εστιάτορες, τοπικές αρχές κ.ά.) σχετικά με το ζήτημα των βιολογικών εισβολών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μετριασμό και την προστασία από τοξικά και δηλητηριώδη είδη. Επιπλέον, το έργο θα ενδυναμώσει τις τοπικές κοινότητες για την αναφορά των ΔΛΠ και την υποστήριξη της αξιολόγησης του περιγραφέα Δ2 της Οδηγίας Πλαισίου για τη Θαλάσσια Στρατηγική (MSFD, ΕΕ 2017/848). Μέσω συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης η iSea θα συνδέσει ψαράδες και εστιάτορες, για να συζητήσουν τη δημιουργία μίας πιλοτικής αλυσίδας που θα προμηθεύει ξενικά είδη σε εστιατόρια. Τέλος, ένα ειδικό σήμα θα παραχθεί και θα προωθηθεί μεταξύ των εστιατορίων με στόχο να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι επιλέγοντας πιάτα με ξενικά είδη υποστηρίζουν τη διατήρηση των θαλασσών.

Μέσω συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης η iSea θα συνδέσει ψαράδες και εστιάτορες, για να συζητήσουν τη δημιουργία μίας πιλοτικής αλυσίδας που θα προμηθεύει ξενικά είδη σε εστιατόρια. Τέλος, ένα ειδικό σήμα θα παραχθεί και θα προωθηθεί μεταξύ των εστιατορίων με στόχο να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι επιλέγοντας πιάτα με ξενικά είδη υποστηρίζουν τη διατήρηση των θαλασσών.

Σημείωση: Το έργο επαναλαμβάνει αυτό που διεξήχθη με επιτυχία στις Κυκλάδες το 2019, με την υποστήριξη του αδελφικού μας ιδρύματος, του Cyclades Preservation Fund.